Thông tin thanh toán

 

 

 

NGÂN HÀNG: VIETINBANK - CHI NHÁNH THANH XUÂN, TP HN

SỐ TÀI KHOẢN: 108004697021​

TÊN CHỦ TÀI KHOẢN: TRẦN QUANG CHÂU

 

 

 

   

NGÂN HÀNG: MBBANK - CHI NHÁNH ĐỊNH CÔNG, TP HN

SỐ TÀI KHOẢN: 0630105671001​

TÊN CHỦ TÀI KHOẢN: TRẦN QUANG CHÂU

 

 

 

img